En enda kontakt till fasadrenoveringen

Tänk in fasaden som ett viktigt element redan när du planerar renoveringen av din byggnad. Nu har du möjlighet att sätta ett nytt avtryck i omgivningen. Och när du jobbar med DesignFasader guidar vi dig så du får rätt lösning utifrån dina förutsättningar.
Ska byggnaden smälta in i stadsbilden eller ska den sticka ut? Finns det restriktioner i området, eller har du ”fria händer”? Vilken budgetram omger fasaden?

Förbättringsmöjligheter

Förutom att du ger din byggnad en ny och spännande exteriör design, kan våra lösningar bygga in både bättre komfort och bättre fastighetsekonomi. En fasadrenovering ger nämligen möjlighet att anpassa byggnaden efter morgondagens krav på klimatskydd och energieffektivitet.
Med en enda kontakt till design – funktion – ekonomi får du en partner som ständigt följer utvecklingen av fasadlösningar, och som föreslår lösningar som ökar värdet på den renoverade byggnaden.

Renovering utan störningar

När du renoverar fasaden med monterad fasad kan byggnaden vara i full drift under renoveringen. Det innebär alltså minimalt med störningar och därmed bättre fastighetsekonomi.

ban3

Tänk in fasaden som ett viktigt element redan när du planerar renoveringen av din byggnad.

Förbättringsmöjligheter

Framtidssäkra

Se till att byggnaden motsvarar morgondagens krav på komfort, energieffektivitet, ljussättning och flexibilitet.
Med rätt fasadlösning bygger du in en snygg exteriör, låga underhållskostnader och fortsatt funktionalitet och attraktion.

Energieffektivitet

En fasadrenovering är ett utmärkt tillfälle att uppgradera byggnaden till att möta morgondagens krav på klimatskydd och energieffektivitet.

Tilläggsisolering

Med utvändig tilläggsisolering förblir den invändiga ångspärren oförändrad, och risken för oönskade kondenspunkter i väggen reduceras. Ofta kan tilläggsisoleringen monteras direkt på den befintliga ”gamla” fasaden, och förankras i byggnadens stomme. I det fallet behöver man inte lägga omfattande arbete på att demontera den gamla fasaden.

Funktion

Klimatskärm

Fasaden är ett pålitligt och uthålligt väderskydd – förutsatt att klimatskärmen är korrekt utförd. Den ska stänga ute nederbörd och fukt, och helst vara opåverkad av slagregn, vindlaster, UV-ljus och i viss mån brand.

Ventilerad fasad

Ventilerad fasad innebär att en bakomliggande luftspalt skapar luftflöde och god ventilation mellan klimatskärmen och byggnadens bärande konstruktion. Effektiv ventilation minskar negativ påverkan av värme, kyla och fukt.

Monterad fasad

Vår lösning med monterade fasader är maximalt flexibel och skapar goda möjligheter till framtida förändringar, plus att fasaden är i det närmaste underhållsfri. Monterad fasad ger stora möjligheter för

  • Skyltsystem
  • Ljussättning
  • Integrering av solceller
  • Uppdatering/förändring
  • Montage oberoende av årstid och temperatur

Konstruktion

Vi skräddarsyr konstruktion och klimatskärm efter byggnadens förutsättningar. Lösningarna baseras på standardsystem och anpassas för optimal design – funktion – ekonomi.

Ta kontakt med oss, så börjar vi en dialog om din mest optimala, ekonomiska och flexibla fasadlösning. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”.

 

Ekonomi

Värdeutveckling

Funktionella, vackra och attraktiva fasader bidrar i högsta grad till byggnadens värdeutveckling över tid, och för bästa fastighetsekonomi.

Sunda hus

Rätt fasadlösning med rätt konstruktion skapar sunda och hållbara byggnader med energieffektivitet.

Flexibilitet

Med våra lösningar bygger du in flexibilitet i byggnaden. Du integrerar enkelt ljussättning, skyltsystem och andra funktionslösningar i fasaden. Du kan i framtiden enkelt anpassa fasaden för alternativa användningsområden för byggnaden.

Bygg året om

Vi kan montera våra fasadlösningar året om – oberoende av väder och temperatur. Det innebär utmärkta förutsättningar att tidsoptimera byggprojektet.

Ta kontakt med oss, så börjar vi en dialog om din mest optimala, ekonomiska och flexibla fasadlösning. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”.

Här ser du ett urval av fasadlösningar, men möjligheterna är snart sagt obegränsade. Ta kontakt med oss, så börjar vi en dialog om din mest optimala fasadlösning. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”.

Kontakta oss

Med DesignFasader får du en enda kontakt för hela funktionslösningen på fasaden och en smidig väg till bättre fastighetsekonomi. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Maila oss på info@designfasader.se eller ring 011-10 65 40. Det går också bra att använda formuläret nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Ämne

Ditt meddelande

Jag godkänner webbplatsens integritetspolicy.