Partners inom fasadbeklädnader

Vi erbjuder ledande leverantörer av fasadbeklädnader som tillför unika erbjudanden inom Design, Funktion och Ekonomi. Våra fasadbeklädnader är utvecklade av arkitekter och för att tillgodose de krav som den Nordiska marknaden ställer avseende arkitektur, klimatskydd och sunda hållbara byggnader. Samtliga leverantörer har de ventilerade fasadsystemen gemensamt samt den höga kvaliteten och förmåga till nya innovativa lösningar. Varmt välkommen att ta del av respektive leverantörs erbjudanden.

Ulma Architectural Solutions

Fasadsystem från spanska Ulma Architectural Solutions erbjuder närmast outslitligt klimatskydd med enastående möjligheter till gestaltning. Genom en mängd olika standardiserade former av textur, färger, ytskikt samt möjligheten att skräddarsy fasadskivorna utifrån egna preferenser erbjuds helt unika möjligheter till framstående och värdeskapande arkitektur.