DesignFasader – med erfarenhet sedan 1929

kmaDesignFasader startade 2015, men det innebär inte att vi är orutinerade. Tvärtom. Bakom oss har vi starka och uthålliga ägare som varit ledande aktörer i entreprenadbranschen ända sedan 1929. Det ger oss både finansiella muskler och en oslagbar erfarenhetsbank av alla typer av entreprenaduppdrag – både små och stora.

ISO9001 och 14001

Vi följer Povel – det ledningssystem som Byggindustrin utvecklat för sina medlemsföretag – vilket innebär att vi jobbar i enlighet med ISO9001 och 14001. Vi har vår bas i Norrköping men vi jobbar där du finns.