Tänk fasad redan när du planerar nyproduktion

Med rätt fasadlösning lyfter du byggnaden och kan verkligen sätta ett avtryck i omgivningen. Och när du jobbar med DesignFasader guidar vi dig så du får rätt lösning utifrån dina förutsättningar.
Ska byggnaden smälta in i stadsbilden eller ska den sticka ut? Finns det restriktioner i området, eller har du ”fria händer”? Vilken budgetram omger fasaden?

En enda kontakt till rätt lösning

Ge oss förutsättningarna så får du en lösning som är den optimala kombinationen av design – funktion – ekonomi. Liksom en lösning som passar både byggnadens användningsområde – nu och i framtiden. Med en enda kontakt får du en partner som har koll på det enorma utbudet av fasadlösningar, och som föreslår lösningar som ger både värdeutveckling och låga drift- och underhållskostnader.

ban2

Här ser du ett urval av fasadlösningar, men möjligheterna är snart sagt obegränsade. Ta kontakt med oss, så börjar vi en dialog om din mest optimala fasadlösning. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”.

Funktion

Klimatskärm

Fasaden är ett pålitligt och uthålligt väderskydd – förutsatt att klimatskärmen är korrekt utförd. Den ska stänga ute nederbörd och fukt, och helst vara opåverkad av slagregn, vindlaster, UV-ljus och i viss mån brand.

Ventilerad fasad

Ventilerad fasad innebär att en bakomliggande luftspalt skapar luftflöde och god ventilation mellan klimatskärmen och byggnadens bärande konstruktion. Effektiv ventilation minskar negativ påverkan av värme, kyla och fukt.

Monterad fasad

Vår lösning med monterade fasader är maximalt flexibel och skapar goda möjligheter till framtida förändringar, plus att fasaden är i det närmaste underhållsfri. Monterad fasad ger stora möjligheter för

  • Skyltsystem
  • Ljussättning
  • Integrering av solceller
  • Uppdatering/förändring
  • Montage oberoende av årstid och temperatur

Konstruktion

Vi skräddarsyr konstruktion och klimatskärm efter byggnadens förutsättningar. Lösningarna baseras på standardsystem och anpassas för optimal design – funktion – ekonomi.

Ta kontakt med oss, så börjar vi en dialog om din mest optimala, ekonomiska och flexibla fasadlösning. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”.

Ekonomi

Värdeutveckling

Funktionella, vackra och attraktiva fasader bidrar i högsta grad till byggnadens värdeutveckling över tid, och för bästa fastighetsekonomi.

Sunda hus

Rätt fasadlösning med rätt konstruktion skapar sunda och hållbara byggnader med energieffektivitet.

Flexibilitet

Med våra lösningar bygger du in flexibilitet i byggnaden. Du integrerar enkelt ljussättning, skyltsystem och andra funktionslösningar i fasaden. Du kan i framtiden enkelt anpassa fasaden för alternativa användningsområden för byggnaden.

Bygg året om

Vi kan montera våra fasadlösningar året om – oberoende av väder och temperatur. Det innebär utmärkta förutsättningar att tidsoptimera byggprojektet.

Ta kontakt med oss, så börjar vi en dialog om din mest optimala, ekonomiska och flexibla fasadlösning. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”.

Kontakta oss

Med DesignFasader får du en enda kontakt för hela funktionslösningen på fasaden och en smidig väg till bättre fastighetsekonomi. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Maila oss på info@designfasader.se eller ring 011-10 65 40. Det går också bra att använda formuläret nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Ämne

Ditt meddelande

Jag godkänner webbplatsens integritetspolicy.