FasadAkademin

På FasadAkademin delar vi med oss av vår samlade kunskap om hur och varför fasaden är en väsentlig del i byggnadens livscykel. En optimal fasad har många dimensioner – den påverkar byggnadens intryck, den skapar förutsättningar för komfort och den påverkar i högsta grad fastighetsekonomin under hela livstiden.

Din guide till optimala fasader

Det finns många olika fasadsystem på marknaden. Möjligheterna och lösningarna är snudd på oändliga. FasadAkademin är en hjälp på vägen fram till det mest rationella beslutet för din fasad. Till vackrare byggnader, med god funktionalitet och med bättre fastighetsekonomi.

Informationen och innehållet presenteras dels här på hemsidan, men också som nedladdningsbara pdf-dokument som du kan skriva ut och läsa när du vill.

Välkommen till FasadAkademin